Case: Hva gjør vi mest?

Ribalta tilbyr en rekke tjenester, men hva gjør vi egentlig mest av? Jo, det dreier seg om å fortelle historier i egne eller fortjente medier.

For å si det enkelt kan man si at Ribalta hjelper sine kunder med å få frem sine historier i enten egne eller fortjente medier.

Fortjente medier

Med fortjente medier mener vi nettaviser, aviser, TV-kanaler, radiokanaler osv. som omtaler våre kunder eller kundens produkter på bakgrunn av et tips fra oss. Tipset kan komme i form av en pressemelding, en pressekonferanse, en vareprøve eller et såkalt eksklusivt innsalg til et utvalgt medium. Når man jobber på denne måten betaler man aldri mediene for å få dekning. Gjør man det, kalles det reklame.

Egne medier

Med egne medier mener vi kundens nettsider, kundens eget magasin, nyhetsbrev, kundens profiler på sosiale medier som Facebook, Youtube, Instagram osv. Når vi forteller historier i kundens egne medier kaller vi det ofte for «content marketing». Når vi jobber med content marketing betaler vi ofte for å få spredt stoffet, som promotering av Facebook-innlegg, annonser på Youtube, native annonsering på nettaviser osv.

Den gode historien

Uansett om vi jobber med fortjente eller egne medier dreier det seg om å fortelle den gode historien, og stort sett dreier det seg til syvende og sist om å øke omsetningen i selskapet ved økt kjennskap, økt lojalitet eller noen ganger direkte «call to actions» i forbindelse med historiene som fører til direkte salg.

Og ofte kan den samme historien fungere både i egne og fortjente medier, med visse tilpasninger.

Strategi og analyse

Vi jobber mye operativt, men bak hver operativ jobb ligger det mye strategiarbeid. Vi jobber tett med våre kunder med kommunikasjonsstrategier, PR-planer og workshops. Vi trenger innsikt for å kunne forteller de gode historiene, uansett om dette er en pressemelding, en artikkel til en native annonse eller en video.

I tillegg jobber vi med analyse og måling av alt vi gjør, slik at vi kan se resultatene av kommunikasjonsarbeidet.

Vi gjør også andre oppgaver som krisekommunikasjon, medietreninger, drifting av sosiale medier og arrangering av stakeholderkonferanser.

Så trenger du hjelp til for eksempel pressemeldinger og pressekontakt for å nå ut til fortjente medier, ikke nøl med å ta kontakt. Eller om du trenger hjelp til produksjon av video, artikler og bilder til egne medier. Og med en god kommunikasjonsstrategi i bunn!