Tekst-, foto- og videotjenester

Gode visuelle virkemidler er viktige for å skape riktig kommunikasjon rundt et selskap, en tjeneste eller en merkevare. Kvalitetsbilder er både informative og beskrivende og uttrykker en gitt stemning som ord ikke alltid kan gjengi.

Derfor er det vesentlig å bruke ressurser på å skape det mest profesjonelle uttrykket enten det er snakk om brosjyrer, kundemagasiner, pressemeldinger eller hjemmesider. Bruk av dårlige bilder vil i motsatt fall kunne skape et negativt og uprofesjonelt uttrykk.

I en stadig mer digital medieverden er videosnutter en god måte å kommunisere et budskap på. De kan benyttes både på egne hjemmesider, for distribusjon til massemedia eller spres til spesifikke målgrupper via sosiale medier, noe som gjør dem svært effektive i kommunikasjonssammenheng.

Ribalta PR tilbyr tekst-, foto- og videotjenester tilpasset dine behov og ønsker. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Her er et eksempel på en film Ribalta har laget: