Case: Medietrening

Hvordan forbereder man seg til et intervju? Hva bør man si og ikke si? Hvilke rettigheter har man? Ribalta kan lære bort alt dette.

Mediehåndtering er et krevende håndverk. Dersom du skal håndtere en negativ sak er det viktig å begrense skaden på en effektiv og profesjonell måte. Er saken positiv eller nøytral gjelder det å utnytte muligheten optimalt.

Vi i Ribalta har gjennom flere år gjennomført medietreninger for en rekke ledere i blant annet Reitangruppen.

Løsning:

I Ribalta har vi utviklet en egen metodikk for medietrening. Denne innledes med en teoridel der du lærer det grunnleggende om hvordan mediene i Norge fungerer, hva man bør gjøre i møte med mediene ved både proaktiv og reaktiv kontakt, og hvilke rettigheter man har som intervjuobjekt.

Deretter jobber vi med hvordan man bør fremstå i et intervju, hva man bør si og hva som er målet med intervjuet. Ofte øver vi på statements på forhånd.

Vi forbereder også individuelle caser som er tilpasset hver enkel gruppe. Vi øver alltid foran TV-kamera, da vår erfaring er at hvis man behersker TV-medier, vil man også beherske andre intervjusituasjoner.

Etter øvingen evaluerer vi alle intervjuer – og forsøker flere ganger.

Resultat:

Flere av de som har gått på medietreningskurs hos Ribalta har i ettertid klart seg svært bra i intervjusituasjoner som TV2 Hjelper Deg, Dagsrevyen og en rekke aviser. Mange av våre kunder kommer tilbake flere ganger for å lære mer eller trene på møte med mediene.