Case: Samme budskap i flere kanaler

En kostnadseffektiv måte å drive kommunikasjon på er å bruke samme budskap i flere kanaler. Her er et eksempel fra Shell Eco-marathon.

Med små justeringer kan ett og samme budskap brukes i både egne kanaler, betalte kanaler, fortjente kanaler og sosiale kanaler.

Utfordring:
Hvert år arrangeres Shell Eco-marathon, hvor studenter fra hele verden konkurrerer med egendesignede biler om å kjøre lengst mulig på en energimengde tilsvarende en liter bensin. NTNU har representert Norge i flere år, og i 2014 skulle de stille med to biler. Vår oppgave var å skape oppmerksomhet rundt Shell Eco-marathon i både fortjente medier, egne medier og sosiale medier.

Løsning:
Vi startet prosjektet med å møte teamet til NTNU i Trondheim, slik at Shell, NTNU og Ribalta skulle kunne samarbeide best mulig for å skape blest rundt arrangementet. Vi lagde en medieplan, og begynte først med å tipse lokale medier på stedene hvor studentene var fra. Nærmere arrangementet ble også nasjonale medier tipset, og under selve arrangementet ble det sendt ut daglige pressemeldinger.

Samme budskap ble også brukt i artikler i både Shells internmagasin Shell World Norge og kundemagasinet Refuel, samt i et av Shells nyhetsbrev. På sosiale medier jobbet NTNU aktivt med å spre budskapet på Facebook, Twitter og Instagram.

Resultat:
Omtalen av Shell Eco-marathon 2014 i Norge resulterte i mer enn 150 artikler, nesten tre millioner lesere og en annonseverdi på over 4,2 millioner kroner. Vel så viktig var det at man fikk ut budskapet om Shell Eco-marathon i sosiale medier, og på Shells egne kanaler som kundemagasiner, nyhetsbrev og websider.

SEM_Shell_IMG_5136_1000px