Pressetjenester

Dagens medieverden kan best beskrives som et pågående mesterskap i formidling av den beste historien til et størst mulig publikum. Historien kan være positiv for noen og negativ for andre, og enkelte historier kan være direkte usanne. Derfor er ikke all medieoppmerksomhet god oppmerksomhet.

Hvorfor fokusere på media?

De selskaper eller organisasjoner som håndterer mediene best, som vet hva som skaper overskrifter og som lykkes med å spre sine budskap på en riktig måte, får mer positiv omtale, bygger raskere et positivt omdømme og stiller sterkere rustet til å oppnå sine økonomiske mål. For den bevisste aktør vil media – enten det er snakk om TV, radio, dagspresse, fagblader eller Internett ­– fungere som en effektiv, nøytral og troverdig informasjonskilde.

Med riktig mediehåndtering treffer man et større publikum på et mer nøytralt og troverdig grunnlag enn betalt annonsering.

Ribalta hjelper kunden med å finne den beste innfalsvinkelen som gjør budskapet interessant for målgruppen og nyhetsverdig for mediene. TV, radio, nettmedier og dagspresse har ofte ulike behov og fokus. Og fordi mediene er forskjellige, må også budskapet tilrettelegges for ulike medier.

Sammen med kunden bygger vi en kommunikasjonsstrategi som gir oppmerksomhet i ønskede medier ved bruk av passende virkemidler som for eksempel profesjonelle pressemeldinger, foto eller videobilder. Med vårt unike kontaktnett er du sikret best mulig dekning i de mest passende kanalene.

Ribalta tilbyr også assistanse til pressearrangementer, enten kun som pressekontakt eller som helhetlig arrangør. Kontakt oss gjerne for en prat.