Sosiale medier

Facebook, Youtube, Twitter og LinkedIn. ”Helt gresk” for noen ­- nyttige instrumenter for andre. Sosiale medier og ”borgerjournalistikken” har definitivt satt sitt preg på dagens mediebilde, noe som skaper nye og spennende arenaer for kommunikasjon, men som også gjør det stadig mer krevende å forholde seg til informasjonsflyten i samfunnet. Synspunkter og meningsytringer fra ulike målgrupper når et nytt og større publikum i sosiale medier og kan få større konsekvenser enn tidligere, noe som gjør det viktig å forstå hvordan man forholder seg til digital kommunikasjon.

Ribalta kan guide deg og gjør deg kjent med de ulike sosiale arenaene og vise deg hvordan du best og mest hensiktsmessig håndterer sosiale medier. Mulighetene er mange, men det er også fellene. Vi viser deg hvordan du profiterer på riktig kommunikasjon i ulike kanaler.

Kort sagt hjelper vi deg med din strategi for sosiale medier.