Internkommunikasjon

“If you take care of the inside, the inside will take care of the outside” er et av PR-fagets mantraer. Det er ingen tvil om at målrettet og profesjonell internkommunikasjon er en forutsetning for å nå de eksterne kommunikasjonsmålene. Har man skapt stolte og motiverte ambassadører av de ansatte er nemlig halve jobben gjort.

Et selskaps eller en merkevares kvalitet og omdømme er helt avhengig av medarbeidernes tillit. Det er et grunnleggende faktum. Begrenset eller feil internkommunikasjon kan skape et tillitsbrudd eller en misnøye som på sikt går ut over selskapets produktivitet og eksterne anseelse. Fordi de ansattes budskap utad er viktig for et selskaps omdømme, henger intern og ekstern kommunikasjon nøye sammen.

Kommunikasjon – et lederansvar

Riktig intern kommunikasjon har med god ledelse å gjøre. Den er tillitsvekkende og skaper tilhørighet og delaktighet blant medarbeiderne. God intern kommunikasjon er grunnlanget for en god intern kultur, som avspeiles i medarbeidernes kommunikasjon utad. Smart og effektiv intern kommunikasjon vil derfor ikke bare bygge godt omdømme og merkevare, men skape en bedre hverdag og en mer interessant arbeidsplass for alle i selskapet.

Intern kommunikasjon handler om alt fra verdier og visjoner, motivasjonsbygging, kommunikasjon ved endringsprosesser, skape delaktighet og tilhørighet blant ansatte. Ribalta hjelper din virksomhet med skreddersydde planer og verktøy for effektiv internkommunikasjon. Dersom du eller dine ledere mangler kompetansen som skal til, tilbyr vi også kurs og foredrag for å bedre ditt selskaps interne kommunikasjon.