Film: Fullsatt frokostseminar

Ribalta var med som arrangør da St1, Zero og Treklyngen inviterte til et fullsatt frokostseminar på Bølgen & Moi i Oslo for å diskutere hvordan næringslivet jobber for å nå Norges klimamål.

Ribalta har jobbet med St1 Norge AS (tidligere Shell) siden 2012, og i høst kom den store nyheten om at St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen/Viken Skog om å bygge en bioetanolfabrikk i Norge.

Utfordring:

St1 ønsker å få oppmerksomhet for sin visjon, som er å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. I tillegg er det viktig å få oppmerksomhet rundt den planlagte bioetanolfabrikken å Follum utenfor Hønefoss, og vise at St1 er en aktør som er sitt ansvar bevisst med tanke på å nå Norges klimamål.

Løsning:

Da det ble klart at intensjonsavtalen mellom St1 og Treklyngen var et faktum bestemte vi oss for å invitere til et frokostseminar i Oslo. I tillegg til å snakke om bioetanolfabrikken og hva St1 gjør, ønsket vi et bredere tema og inviterte derfor flere aktører til å delta på seminaret.

Zero og Treklyngen ble med som samarbeidspartnere, og vi inviterte også talere fra Elkem Technology, Viken Skog SA og to politikere fra henholdsvis Venstre og FrP.

venstre

Til seminaret inviterte vi media, samt viktigere stakeholdere for både St1, Treklyngen og Zero.

Resultat:

Interessen for frokostseminaret var enorm. Over 100 meldte seg på, og lokalet var fylt til randen da seminaret startet en tidlig oktobermorgen. Gjennomføringen gikk smertefritt med interessante innlegg fra talerne og gode spørsmål fra salen.

Flere store medier, politikere og andre viktige stakeholdere var på plass, og St1 fikk signaler umiddelbart om at de hadde styrket sin posisjon som en miljøbevisst aktør i den norske olje- og energibransjen.

En video ble også produsert fra frokostseminaret, slik at enda flere kunne få med seg budskapene som ble lagt frem. I ettertid har St1 også omtalt seminaret i sitt kundemagasin og nyhetsbrev Refuel.

img_3942

Se video fra seminaret her: