Case: Norges mest komplette vegserviceanlegg

TVEDESTRAND 20201108: Bilder fra nye Shell Tvedestrand. Foto: Benjamin A. Ward / ST1 Norge

Høsten 2020 åpnet Norges mest komplette vegserviceanlegg på Grenstøl utenfor Tvedestrand. Her er det en Shell-stasjon med blant annet en stor døgnhvileplass for yrkessjåfører, parkanlegg, lekepark, treningsapparater, hundeluftegård og lokal kunst.

Utfordring:

Vi i Ribalta har jobbet for St1 Norge AS, som drifter Shell-stasjonene her i landet, siden 2012. Vi ble denne gangen spurt om vi kunne skape blest rundt åpningen av den nye stasjonen.

Løsning:

I utgangspunktet var planen å invitere til en stor åpningsfest og pressekonferanse, men på grunn av koronapandemien lot ikke det seg gjøre. Da måtte vi tenke alternativt, som vi har gjort for mange kunder dette året.

Vi la først opp til en liten lansering på sosiale medier, hvor vi la ut noen små smakebiter i form av bilder og annen informasjon for å pirre interessen. Vi hadde også tett kontakt med lokale myndigheter og media, slik at det ble godt med mediedekning i forkant av den offisielle åpningen.

Når det så var klart for åpning hadde vi en fotograf til stede, som tok både stillbilder og filmet. Vi gikk da ut med en pressemelding tilpasset ulike medier, som lokalpresse, fagpresse og nasjonal presse. I tillegg fulgte vi opp pressemeldingen med personlige “innsalg”.

Et par dager etterpå slapp vi filmen som viste enda bedre hvor flott det hadde blitt på Norges mest komplette vegserviceanlegg. Denne filmen ble spredt i ulike kanaler på sosiale medier. Vi sendte også ut et nyhetsbrev til mange av St1 sine viktigste kunder med enda mer informasjon, video og bilder av den nye stasjonen.

Til slutt lagde vi en artikkel tilpasset native-annonsering for å skape enda mer blest.

Resultat:

Resultatet ble strålende. Til tross for at vi måtte avlyse den planlagte åpningsfesten fikk åpningen av den nye Shell-stasjonen og vegserviceanlegget massivt med oppmerksomhet.

Filmen ble sett av over 4000 kun med organisk spredning, og mediedekningen nådde nesten 500 000 lesere, og genererte en annonseverdi på nesten 2,2 millioner kroner.

TVEDESTRAND 20201108: Bilder fra nye Shell Tvedestrand. Foto: Benjamin A. Ward / ST1 Norge
TVEDESTRAND 20201108: Bilder fra nye Shell Tvedestrand. Foto: Benjamin A. Ward / ST1 Norge