Kommunikasjonsrådgivning

Har din virksomhet en kommunikasjonsstrategi? Dessverre er svaret på dette spørsmålet ofte nei. Kommunikasjonsstrategien avdekker hvilke kommunikasjonsmål du har, og svarer deretter på følgende spørsmål:

  • Hvilke målgrupper skal du kommunisere med?
  • Hvilke budskap skal du kommunisere?
  • Hvilket etterlatt inntrykk skal du skape?
  • Hvem skal kommunisere?
  • Hvordan skal du gjøre det?
  • Hvilke kommunikasjonsverktøy (kanaler) skal du velge?
  • Når skal du gjøre det? (Kommunikasjonskalenderen)
  • Hvordan håndterer vi kriser/hendelser?

Ribalta har en kostnadseffektiv og rask metodikk for å utvikle din virksomhets kommunikasjonsstrategi.

Internkommunikasjon

“Hvis du tar vare på innsiden, vil innsiden ta vare på utsiden” er et av PR-fagets mantraer. Det betyr kort og godt at de viktigste ambassadørene du har, er dine egne ansatte. Uten god kommunikasjon internt i bedriften er det veldig vanskelig å sørge for at alle de ansatte drar i samme retning.

Begrenset eller feil internkommunikasjon kan skape utfordringer som på sikt går ut over selskapets produktivitet og eksterne omdømme. Fordi de ansattes budskap utad er viktig for et selskaps omdømme, er intern og ekstern kommunikasjon ofte to sider av samme sak.

Kommunikasjon – et lederansvar
Riktig internkommunikasjon handler om god ledelse. Den er tillitsvekkende og skaper både tilhørighet og delaktighet blant medarbeiderne. God internkommunikasjon er grunnlaget for en god intern kultur. Smart og effektiv kommunikasjon internt vil ikke bare bygge godt omdømme og merkevare, men også skape en bedre hverdag og en mer interessant arbeidsplass for alle i selskapet.

Ribalta hjelper din virksomhet med skreddersydde planer og verktøy for effektiv internkommunikasjon. Dersom du eller dine ledere mangler kompetansen som skal til, tilbyr vi også kurs og foredrag for å bedre ditt selskaps interne kommunikasjon.

Omdømmestyring og samfunnsansvar

“Evig eies kun et dårlig rykte” synger Henning Kvitnes. Heldigvis tar han feil. Omdømmet til din virksomhet er summen av alle inntrykk den skaper. Det tar tid å bygge et godt omdømme, men det går kan bli ødelagt på kort tid hvis man trår feil. Det gjelder særlig i dagens moderne medielandskap.

I dagens samfunn er det et raskt økende fokus på samfunnsansvar og omdømme. Med et dårlig rykte vil det være vanskelig å rekruttere de beste talentene og du vil tape i konkurransen.

Ribalta hjelper deg og virksomheten din med profesjonell omdømmestyring. Vi bidrar med å utvikle din strategi for omdømmeforbedring og samfunnsansvar. Vårt mantra er at samfunnsansvaret tas gjennom kjernevirksomheten din.

Løpende kommunikasjonsrådgivning

Vi hjelper våre kunder med løpende kommunikasjonsrådgivning, og ofte har vi et månedlig møte hvor vi diskuterer ulike kommunikasjonsmuligheter. I tillegg er vi tilgjengelige for våre kunder 24/7 slik at vi kan hjelpe de med små og store kommunikasjonsutfordringer som måtte dukke opp på veien.