Medietrening

Mediehåndtering kan være vanskelig. Dersom du skal håndtere en negativ sak er det viktig å begrense skaden på en effektiv og profesjonell måte. Er saken positiv eller nøytral gjelder det å utnytte muligheten optimalt.

Vi i Ribalta har vært på begge sider av mikrofonen og på begge sider av kameraet, derfor kan vi triksene og metodene. Vi har følt presset og nervøsiteten på kroppen. Vi vet hvordan det er fem minutter før ”TV2 Hjelper Deg” starter kameraet, eller underveis i debatten på direktesendt TV.

Våre teknikker og treningsmetoder gjør at du får bedre kontroll på intervjusituasjonen, slik at dine budskap når gjennom.

Medietreningen hos Ribalta vil gjøre deltakerne tryggere på egne ferdigheter og forberede dem på alt fra første kontakt til intervjusituasjoner med ulike medier. Samtidig utvikler vi sammen gode budskap som du benytter overfor media og andre interessenter.

Vi gjør alle typer medietreninger – fra gruppetrening som sørger for at alle har det samme budskapet i bakhodet til konkret øving på kort varsel rett før man skal intervjues.