Pressemeldinger

Ønsker du mer oppmerksomhet om ditt firma i pressen? Klarer dere ikke å synliggjøre de gode historiene? Når ikke pressemeldingene frem? Eler skulle dere hatt hjelp til en pressekonferanse?

Ribalta kan hjelpe til med alt dette, og stort sett havner slikt arbeid under betegnelsen pressetjenester. Ofte dreier det seg om pressemeldinger, men det kan like gjerne være eksklusive PR-innsalg, at man sender produktprøver til pressen eller inviterer på en pressetur.

Vi gjør alt fra enkeltoppdrag hvor vi for eksempel skriver og sender ut en pressemelding til våre kvalitetssikrede presselister, eller at vi “selger inn” en sak eksklusivt til et medium på vegne av en kunde. Med flere kunder har vi såkalte retaineravtaler, som går over flere måneder eller år. I en slik avtale er det vanlig at vi sammen med kunden går ut med for eksempel en månedlig pressemelding og/eller et eksklusivt innsalg, og hvor vi også arrangere pressekonferanser eller større events.

For våre faste kunder starter vi alltid samarbeidet med en workshop, hvor vi sammen danner grunnlaget for en kommunikasjonstrategi og konkret PR-plan. Videre har vi gjerne månedlige møter, hvor vi evaluerer, diskuterer og kommer frem til nye ideer.

Ribalta hjelper kunden med å finne den beste innfalsvinkelen som gjør budskapet interessant for målgruppen og nyhetsverdig for mediene. TV, radio, nettmedier og dagspresse har ofte ulike behov og fokus. Og fordi mediene er forskjellige, må også budskapet tilrettelegges for ulike medier.

Sammen med kunden bygger vi en kommunikasjonsstrategi som gir oppmerksomhet i ønskede medier ved bruk av passende virkemidler som for eksempel profesjonelle pressemeldinger, foto eller videobilder. Med vårt unike kontaktnett er du sikret best mulig dekning i de mest passende kanalene.

Ribalta tilbyr også assistanse til pressearrangementer, enten kun som pressekontakt eller som helhetlig arrangør.

Ofte forsøker vi å få det samme budskapet ut i mange kanaler på en kostnadseffektiv måte. Et budskap kan, med små tilpasninger, passe både som en pressemelding eller et eksklusivt PR-innsalg, en artikkel på selskapets nettside, en nyhet i et nyhetsbrev og på sosiale medier. Samtidig kan man betale for å spre nyheten.

Hvorfor fokusere på media?
Dagens medieverden kan best beskrives som et pågående mesterskap i formidling av den beste historien til et størst mulig publikum. Historien kan være positiv for noen og negativ for andre, og enkelte historier kan være direkte usanne. Derfor er ikke all medieoppmerksomhet god oppmerksomhet.

De selskaper eller organisasjoner som håndterer mediene best, som vet hva som skaper overskrifter og som lykkes med å spre sine budskap på en riktig måte, får mer positiv omtale, bygger raskere et positivt omdømme og stiller sterkere rustet til å oppnå sine økonomiske mål. For den bevisste aktør vil media – enten det er snakk om TV, radio, dagspresse, fagblader eller Internett ­– fungere som en effektiv, nøytral og troverdig informasjonskilde.

Med riktig mediehåndtering treffer man et større publikum på et mer nøytralt og troverdig grunnlag enn betalt annonsering.

Se eksempler på arbeid vi har gjort på forsiden, og kontakt oss gjerne for mer informasjon!