Case: Revitalisering av kundemagasin

Ribalta fikk i 2011 oppdraget med å revitalisere kundemagasinet PitStop, som har eksistert siden 1990, samt å øke Univars kjennskap i Norge.

Univar er en ledende leverandør av kjemiprodukter på verdensbasis, og er også makrodistributør for Shells smøremidler i Norden. Da Univar tok over som makrodistributør av Shells smøremidler tok de også over kundemagasinet PitStop, som har eksistert siden 1990.

Løsning:
Univar er et relativt ukjent selskap i Norge, men deres virksomhet er svært spennende. Gjennom sin rolle som makrodistributør av Shells smøremidler leverer de smøreoljer til alt fra gigantiske lasteskip til maskinene som brukes i produksjonen av Pizza Grandiosa. Vi har fokusert på å få frem de gode og spennende historiene om Univars virksomhet i deres kundemagasin PitStop. Vi har lagt vekt på interessante tekster, gode bilder og profesjonell layout i magasinet som sendes ut til tusenvis av kunder og potensielle kunder over hele landet.

Nå har vi også begynt med nyhetsbrevet PitStop, hvor mye av det samme stoffet også sendes ut elektronisk til bransjen i både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Sakene legges også ut på nett hvor de kan promoteres ytterliggere gjennom for eksempel sosiale medier og annonsering.

Noen av budskapene er så interessante at også media ønsker å skrive om det. Derfor formulerer vi også noen av budskapene som enten pressemeldinger eller eksklusive PR-innsalg til utvalgte medier.

Resultat:
Univar har gjennom sin kommunikasjonsmiks økt sin merkeskjennskap i Norge, og også knyttet et sterkere bånd til både eksisterende og potensielle kunder. Det er nå allment kjent i bransjen at det er Univar som er makrodistributør av Shells smøremidler.