Dagens medieverden kan best beskrives som et pågående mesterskap i formidling av den beste historien til et størst mulig publikum. Historien kan være positiv for noen og negativ for andre, og enkelte historier kan være direkte usanne. Derfor er ikke all medieoppmerksomhet god oppmerksomhet.

Facebook, Youtube, Twitter og LinkedIn. ”Helt gresk” for noen ­- nyttige instrumenter for andre. Sosiale medier og ”borgerjournalistikken” har definitivt satt sitt preg på dagens mediebilde, noe som skaper nye og spennende arenaer for kommunikasjon, men som også gjør det stadig mer krevende å forholde seg til informasjonsflyten i samfunnet. Synspunkter og meningsytringer fra ulike målgrupper når et nytt og større publikum i sosiale medier og kan få større konsekvenser enn tidligere, noe som gjør det viktig å forstå hvordan man forholder seg til digital kommunikasjon.