Dagens medieverden kan best beskrives som et pågående mesterskap i formidling av den beste historien til et størst mulig publikum. Historien kan være positiv for noen og negativ for andre, og enkelte historier kan være direkte usanne. Derfor er ikke all medieoppmerksomhet god oppmerksomhet.

Facebook, Youtube, Twitter og LinkedIn. ”Helt gresk” for noen ­- nyttige instrumenter for andre. Sosiale medier og ”borgerjournalistikken” har definitivt satt sitt preg på dagens mediebilde, noe som skaper nye og spennende arenaer for kommunikasjon, men som også gjør det stadig mer krevende å forholde seg til informasjonsflyten i samfunnet. Synspunkter og meningsytringer fra ulike målgrupper når et nytt og større publikum i sosiale medier og kan få større konsekvenser enn tidligere, noe som gjør det viktig å forstå hvordan man forholder seg til digital kommunikasjon.

VMiskreifiske (5)Enten du representerer en destinasjon, en attraksjon eller en servicebedrift innen reiselivsbransjen vil du alltid måtte jobbe aktivt med kommunikasjon for å nå ut til dine potensielle besøkende. Om ikke kommunikasjonsgrepene og dine PR-tiltak er alternative, spissede eller interessante nok, kan det i et stadig mer konkurranseutsatt marked bli vanskelig å vise hva du har å tilby dine kunder. Konsekvensene er at du trekker langt færre antall besøkende enn du kunne.

“If you take care of the inside, the inside will take care of the outside” er et av PR-fagets mantraer. Det er ingen tvil om at målrettet og profesjonell internkommunikasjon er en forutsetning for å nå de eksterne kommunikasjonsmålene. Har man skapt stolte og motiverte ambassadører av de ansatte er nemlig halve jobben gjort.

Er du på jakt etter en samarbeidspartner for din idretts- eller kultursatsning? Eller vurderer din bedrift å inngå et sponsorat? Vi i Ribalta PR har lang erfaring fra sponsorarbeid fra begge sider av bordet, og kan gi strategisk rådgivning for at et sponsorsamarbeid skal bli så vellykket som mulig for alle parter.

Bedrifter og organisasjoners websider blir stadig viktigere som informasjonsplattform mot potensielle kunder og interessegrupper. Ribalta jobber med oppdragsgiver for å bygge den mest leservennlige, visuelt spennende, velformulerte og informative hjemmesiden som mulig. Vi optimaliserer hjemmesidene og gjør dem lett søkbare blant mylderet av konkurrenter på nettet.