Kommunikasjons-strategi

Har din virksomhet en kommunikasjonsstrategi? Dessverre er svaret på dette spørsmålet ofte nei. Kommunikasjonsstrategien staker ut hvilke kommunikasjonsmål du har. Den svarer deretter på følgende spørsmål:

Hvilke målgrupper skal du kommunisere med?
Hvilke budskap skal du kommunisere?
Hvilket etterlatt inntrykk skal du skape?
Hvem skal kommunisere?
Hvordan skal du gjøre det?
Hvilke kommunikasjonsverktøy (kanaler) skal du velge?
Når skal du gjøre det? (Kommunikasjonskalenderen).
og i enkelte tilfeller:
Hvordan håndterer vi kriser/hendelser?

Ribalta har en kostnadseffektiv og rask metodikk for å utvikle din virksomhets kommunikasjonsstrategi.

Internkommunikasjon

“If you take care of the inside, the inside will take care of the outside” er et av PR-fagets mantraer. Det er ingen tvil om at målrettet og profesjonell internkommunikasjon er en forutsetning for å nå de eksterne kommunikasjonsmålene. Har man skapt stolte og motiverte ambassadører av de ansatte er nemlig halve jobben gjort.

Et selskaps eller en merkevares kvalitet og omdømme er helt avhengig av medarbeidernes tillit. Det er et grunnleggende faktum. Begrenset eller feil internkommunikasjon kan skape et tillitsbrudd eller en misnøye som på sikt går ut over selskapets produktivitet og eksterne anseelse. Fordi de ansattes budskap utad er viktig for et selskaps omdømme, henger intern og ekstern kommunikasjon nøye sammen.

Kommunikasjon – et lederansvar
Riktig intern kommunikasjon har med god ledelse å gjøre. Den er tillitsvekkende og skaper tilhørighet og delaktighet blant medarbeiderne. God intern kommunikasjon er grunnlanget for en god intern kultur, som avspeiles i medarbeidernes kommunikasjon utad. Smart og effektiv intern kommunikasjon vil derfor ikke bare bygge godt omdømme og merkevare, men skape en bedre hverdag og en mer interessant arbeidsplass for alle i selskapet.

Intern kommunikasjon handler om alt fra verdier og visjoner, motivasjonsbygging, kommunikasjon ved endringsprosesser, skape delaktighet og tilhørighet blant ansatte. Ribalta hjelper din virksomhet med skreddersydde planer og verktøy for effektiv internkommunikasjon. Dersom du eller dine ledere mangler kompetansen som skal til, tilbyr vi også kurs og foredrag for å bedre ditt selskaps interne kommunikasjon.

Omdømmestyring og samfunnsansvar

“Evig eies kun et dårlig rykte” synger Henning Kvitnes. Heldigvis tar han feil. Omdømmet til din virksomhet er summen av alle inntrykk den skaper. Det tar tid å bygge et godt omdømme, men det går rasende fort å ødelegge det.

I dagens samfunn er det et raskt økende fokus på samfunnsansvar og omdømme. Med et dårlig rykte vil det være vanskelig å rekruttere de beste talentene og du vil tape i konkurransen. På samme måte kan et sterkt omdømme være en konkurransefordel, og helt klart en differensiator i forhold til konkurrentene dine.

Ribalta hjelper deg og virksomheten din med profesjonell omdømmestyring. Vi bidrar med å utvikle din strategi for omdømmeforbedring og samfunnsansvar. Moteordet CSR er vi ikke så glad i. Vårt mantra er at samfunnsansvaret tas gjennom kjernevirksomheten din. Det skal være et integrert punkt i alt du gjør og alt du sier.